moeen

آخرین اخبار در مورد گوهر تراشی

سنگ‌های بی جانی که با دستان زوج هنرمند گوهر سنگ می‌شوند

زوج هنرمند فردوسی توانسته اند با تراش سنگ‌های قیمتی، چرخ زندگی خود و ۵ نفر دیگر را بچرخانند. شهرستان فردوس با داشتن معادن غنی از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی توانسته هنرمندان بسیاری را وارد بازار کار کند. آقای محمدزاده یکی از گوهر تراشان این شهرستان است که توانسته در کنار همسرش مسیر موفقیت را طی کند. محمدزاده گفت: ۱۳ سال پیش که وارد هنر گوهر تراشی شدم تصور نمی‌کردم که گنجینه ارزشمندی درون سنگ‌های مع ...