moeen
24 شهریور 1401 - 21:30

پذیرش در پیام نور تنها ازطریق ثبت نام سازمان سنجش است

حضور در مؤسسات خصوصی تضمینی بر پذیرش در دانشگاه پیام نور نیست. رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: هزینه‌های چند میلیونی که مؤسسات خصوصی از متقاضیان تحصیل دریافت می‌کنند، تضمینی بر قبولی در آزمون این دانشگاه نیست. رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: هزینه‌های چند میلیونی که مؤسسات خصوصی از متقاضیان تحصیل دریافت می‌کنند، تضمینی بر قبولی در آزمون این دانشگاه نیست. رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: هزینه‌های چند میلیونی که مؤسسات خصوصی از متقاضیان تحصیل دریافت می‌کنند، تضمینی بر قبولی در آزمون این دانشگاه نیست.رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: هزینه‌های چند میلیونی که مؤسسات خصوصی از متقاضیان تحصیل دریافت می‌کنند، تضمینی بر قبولی در آزمون این دانشگاه نیست.منصور فرهادی گفت: این موسسه‌ها با تبلیغات گسترده سعی در جذب فارغ التحصیلان دوره‌های کارشناسی برای دوره‌های دانشپذیری کارشناسی ارشد داشتند که تنها می‌توانند کلاس‌های تقویتی برگزار کنند. وی گفت: افراد برای پذیرش در دانشگاه پیام نور در دوره کارشناسی ارشد می‌توانند در ماه‌های بهمن یا اسفند در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام نویسی کنند. منصور فرهادی گفت: این موسسه‌ها با تبلیغات گسترده سعی در جذب فارغ التحصیلان دوره‌های کارشناسی برای دوره‌های دانشپذیری کارشناسی ارشد داشتند که تنها می‌توانند کلاس‌های تقویتی برگزار کنند. وی گفت: افراد برای پذیرش در دانشگاه پیام نور در دوره کارشناسی ارشد می‌توانند در ماه‌های بهمن یا اسفند در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نام نویسی کنند. باشگاه خبرنگاران جوانهرمزگانبندرعباس
شناسه خبر: 734801