moeen
22 آبان 1401 - 20:47

استقرار هیئت بازرسی در باشگاه استقلال

بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور از استقرار هیئت بازرسی در باشگاه استقلال خبر داد. لقمان کیاپاشا بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور گفت:  هیئت بازرسی در باشگاه استقلال مستقر شده است. وی با بیان اینکه این هیئت از هفته گذشته در باشگاه دولتی استقلال مستقر شده است، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف نظارتی خود، با استقرار هیات بازرسی در این باشگاه میزان درآمد و هزینه کرد، وضعیت قراردادهای بازیکنان و سایر عوامل تیم و همچنین حامیان مالی باشگاه را مورد بررسی قرار خواهد داد. بنابراین گزارش، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر در باشگاه پرسپولیس هم مستقر بوده و در حال بررسی قراردادها و هزینه کرد مالی این باشگاه هستند. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیحقوقی قضایی
شناسه خبر: 850490